INTEGRACJA SENSORYCZNA

Metoda integracji sensorycznej (SI) stworzona jest dla dzieci mających problemy w uczeniu się oraz trudności z organizacją zachowania. Metoda wspomaga dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak MPD, Autyzm, Asperger, Zespół Downa.

SI jest procesem neurologicznym, dostarcza mózgowi informacje ze wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, równowagi, ruchu), mózg opracowuje je oraz odpowiada adekwatną reakcją. Integracja sensoryczna kształtuje się już w okresie płodowym dziecka, niestety nie zawsze w sposób prawidłowy.

W naszej Klinice oferujemy Państwu Terapię prowadzoną tylko na podstawie diagnozy przez certyfikowanych terapeutów Integracji sensorycznej.

Terapia polega na właściwym dobraniu i dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych i jest określana jako „naukowa zabawa”. Przez tę zabawę np. huśtanie na platformie czy hamaku, jazda na deskorolce u dziecka zachodzi integracja bodźców zmysłowych co usprawnia pracę systemu nerwowego, poprawia funkcjonowanie dziecka w otoczeniu oraz poprawia uczenie się.

Na zajęciach terapeuta stymuluje zmysły dziecka, pracuje nad motoryką, koordynacją wzrokowo – ruchową oraz percepcją słuchową, dostarcza również bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych i dotykowych. Terapia ma za zadanie wyhamować i ograniczyć bodźce, które powodują nadwrażliwość sensoryczną lub dostarczyć bodźców sensorycznych, które powodują pod wrażliwość sensoryczną. Praca z dzieckiem trwa od 1 do kilku lat i odbywa się w specjalnie przystosowanej i wyposażonej do tego sali.