Nasz zespół

Marta Dworzańska

WŁAŚCICIEL, FIZJOTERAPEUTKA
Fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. Kształciła się w: Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych oraz Instytut Nauk Pedagogicznych. Od 2012 roku właścicielka Centrum Rehabilitacji obecnie Kliniki Terapii. Rozwija tu swoje umiejętności związane z pomocą osobom dorosłym i dzieciom – w szczególności dzieciom z zaburzeniami rozwoju i spectrum Autyzmu. Jako że sama jest mamą dziecka z autyzmem, klinika powstała na podstawie osobistych pasji i idei.

Paweł Popławski

mgr FIZJOTERAPII

Paweł jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej doświadczenie zdobywał m.in w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi, Łódzkim Centrum Rehabilitacji NZOZ „MOVIMENTO” oraz w Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi.

Magdalena Klimiuk

mgr WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Fizjoterapeutka/Rehabilitantka z prawem do wykonywania zawodu. W terapii z pacjentami ceni sobie kompleksowość, uwzględniając jej każdy aspekt. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: fizjoterapia w sporcie gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Trener personalny. Instruktor: Tańca Pilates Fitness Aqua aerobik Kulturystyki.  Dyplomowana tancerka sceniczna po Łódzkiej szkole baletowej. Wiele lat przetańczyła w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” Jako ambasador kultury polskiej reprezentowała piękno Naszej kultury na deskach scen całego świata.

Monika Fila

NEUROLOGOPEDA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacje to: neurologopedia, trener emisji głosu, terapeuta ręki, filologi języka polskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Od 20 lat prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, z zakresu korekty dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także zaburzeniami mowy, nauką czytania dzieci z niespecyficznymi trudnościami ortoptycznymi oraz terapią ręki.

Andrzej Sadowski

dr n. med. CHIRURG

Doktor nauk medycznych, specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu, chirurg, dyplomowany instruktor terapii manualnej. Były wieloletni wiceprezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Dyrektor Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji i Terapii Neuropsy-chiatrycznej w Garwolinie. 

Marzena Szuszczyńska-Hochman

mgr PSYCHOLOGII

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka wydziału psychologii SWPS. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi terapię dzieci ze Spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju oraz dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD). W swej pracy posługuje się metodą Stosowanej Analizy Zachowania.

Katarzyna Kurczyńska

DIETETYK KLINICZNY I NATUROPATA

www.mojasymbioza.pl

Dietetyk kliniczny i naturopata z zamiłowania. Swoją uwage kieruje na holistyczne podejście do człowieka. Organizm ludzki trakuje jako całość. Wnikliwie doszukuje się przyczyn stanów nierównowagi i stara się wyrównać je skutecznymi metodami. Duży nacisk kładzie na diagnostykę biorezonansem oraz pracę z celowaną terapią częstotliwościową. Specjalizuje się także w: usuwanie pasożytów i patogenów, regenerację narzadów, spektrum autyzmu, ziołolecznictwo, generalny detoks.

Anna Bogusz-Tomczak

FIZJOTERAPIA

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Tytuł Magistra Fizjoterapii. Absolwentka kierunku Fizjoterapia Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – Tytuł licencjata fizjoterapii. Obecnie w trakcie Specjalizacji z Fizjoterapii. Specjalizuje się między innymi w terapii dzieci, Kinesiology Taping, Spasticity, leczeniu techniką CRAFTA – Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym.